WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
真言咒语
 • 诵持大悲咒带来的十五种好处您知道吗?

  诵持大悲咒带来的十五种好处您知道吗?

  诵持大悲神咒者,不被如是十五种恶死也! 阅读全文>>
   2023-3-23 21:53:05  阅读:88566  评论:0
 • 却温黄神咒经 却温神咒经

  却温黄神咒经 却温神咒经

  ●【】闻如是。一时佛游王舍城。竹林精舍。与四部弟子大众俱会。为说经法。尔时维耶离国。属疫气猛盛赫赫。犹如炽火。死亡无数。无所归趣。无方救疗。于是阿难长跪合掌。白佛言。彼维耶离国。遭温气疫毒。唯愿世尊。说诸圣术。却彼毒气。令得安稳离众者患。佛... 阅读全文>>
   2023-2-4 2:05:33  阅读:4651  评论:0
 • 千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼

  千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼

  人生是一场难得的修行,不要轻易交白卷。不辜负此生的活法,就是要在经历中体验,在体验中感悟,在感悟中成长。无论成败,不管好坏,皆是人生最美的风景。 阅读全文>>
   2022-12-24 19:31:56  阅读:690669  评论:0
 • 缘起咒是消除一切不顺的咒语

  缘起咒是消除一切不顺的咒语

  缘起咒:嗡 耶达儿 玛黑 德抓巴瓦 黑 敦得堪 达塔嘎多 哈雅巴达 得堪匝友 呢若达 诶旺巴德 玛哈 夏儿玛纳 所哈 阅读全文>>
   2022-6-17 0:48:42  阅读:899775  评论:0
 • 念诵消灾吉祥咒能成就八万种吉祥事和除灭八万种不吉祥事

  念诵消灾吉祥咒能成就八万种吉祥事和除灭八万种不吉祥事

  消灾吉祥咒又称消灾咒、消灾真言、消灾陀罗尼,是《早晚课诵集》中十小咒之一,是释迦牟尼佛在净居天上说的,出自于《消灾吉祥经》。 阅读全文>>
   2022-6-7 22:23:54  阅读:890238  评论:0
 • 念诵加持四小咒能灭五逆十恶一切罪业

  念诵加持四小咒能灭五逆十恶一切罪业

  念诵加持四小咒时两手金刚合掌,各念一、七遍至二十一遍随意。能灭五逆十恶一切罪业。常持诵 加持四小咒能除一切种种病苦灾障恶梦。邪魅鬼神诸不祥事。而能成办一切胜事。令一切所愿皆得圆满。 阅读全文>>
   2022-6-7 21:57:06  阅读:106775  评论:0
 • 念《日光菩萨陀罗尼咒》能消灭你一切的罪业

  念《日光菩萨陀罗尼咒》能消灭你一切的罪业

  念《日光菩萨陀罗尼咒》,能消灭你一切的罪业。也能辟除邪魔,“及除天灾”。 阅读全文>>
   2022-6-5 19:57:42  阅读:96480  评论:0
 • 诵日光菩萨咒灭一切罪亦能辟魔及除天灾

  诵日光菩萨咒灭一切罪亦能辟魔及除天灾

  《大悲心陀罗尼经》云:日光菩萨。为受持大悲心陀罗尼者。说大神咒而拥护之。南无勃陀瞿那迷。南无达摩莫诃低。南无僧伽多夜泥。底哩部毕萨咄檐纳摩。诵此咒灭一切罪。亦能辟魔。及除天灾。若诵一遍。礼佛一拜。如是日别三时。诵咒礼佛。未来之世。所受身处。当得一一相貌端正。可喜果报。 阅读全文>>
   2022-5-30 23:21:32  阅读:91857  评论:0
 • 仅仅听一次宝髻如来的名号也能得以升天脱离一切恶趣

  仅仅听一次宝髻如来的名号也能得以升天脱离一切恶趣

  宝髻如来,啰怛那尸紧鸡佛,又译“称檀德佛”,“宝髻佛”。见陀罗尼集经二。是放生时念诵的佛号之一。如果看到小动物,或是看到被杀掉、或已经死掉的动物时,立即念诵 南无宝髻如来 。所有的动物,就在舍报后马上升天,永不堕入三恶道。 阅读全文>>
   2022-5-29 20:50:19  阅读:91533  评论:0
 • 常念诵甘露水真言彼人罪障悉皆消灭

  常念诵甘露水真言彼人罪障悉皆消灭

  念甘露水真言(3遍或7遍):nán mó sū lū pó yě dá tā yé duō yě dá zhí tā 南无苏噜婆耶 怛他哦哆耶 怛侄他 wèng sū lū sū lū bó là sū lū bó là sū lū suō pó hē 唵 苏噜苏噜 钵啰苏噜 钵啰苏噜 娑婆诃 阅读全文>>
   2022-5-29 20:10:37  阅读:128671  评论:0

最近更新

本类推荐

本类排行

北京药师坛城国际文化传播有限公司

药师坛城(世界)文化集团传播有限公司

地址:香港湾仔卢押道18号海德中心16楼